Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkt ved Gol Helsetun

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkt ved Gol Helsetun
Fylke: Viken (N)
Søker: Gol kommune
Tilskudd: 65 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler