Klimasats-prosjekt

Etablering av ladepunkter for drosjenæringen

Prosjektnavn: Etablering av ladepunkter for drosjenæringen
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune, Miljøenheten
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Drosjer