Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler

Prosjektnavn: Etablering av ladestasjoner for tjenestebiler
Fylke: Viken
Søker: Ås kommune
Tilskudd: 60 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler