Klimasats-prosjekt

Evaluering og videreutvikling av miljøkrav

Prosjektnavn: Evaluering og videreutvikling av miljøkrav
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bybanen Utbygging - Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 607 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser