Klimasats-prosjekt

Evaluering og videreutvikling av miljøkrav

Prosjektnavn: Evaluering og videreutvikling av miljøkrav
Fylke: Vestland (N)
Søker: BYBANEN UTBYGGING - HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 607 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Anskaffelser

Hordaland fylkeskommune skal se på effekten av allerede gjennomførte klimatiltak ved bygging av Bybanen i Bergen, blant annet massetransport, fossilfrie anleggsmaskiner og materialvalg.

Fylkeskommunen skal også kartlegge ytterligere klimatiltak i prosjektet, og lage et verktøy for å følge de opp. Verktøyet vil bli publisert når prosjektet er ferdig.

Resultater og erfaringer så langt

Et av anleggene har brukt verdens første elektriske borerigg/spuntrigg (se presentrasjon under). I prosjektet er mer enn 15% av klimagassutslippene knyttet til anleggsmaskiner og transport av masser. Effekten av å stille krav til fossilfri byggeplass kan derfor bli betydelig.

Ved å stille klimakrav til materialvalg kan man forvente en klimagassreduksjon på 30–50% sammenliknet med bransjereferansen. Siden tilgangen på blant annet lavkarbonbetong og resirkulert stål har blitt veldig god, vil kostnadene være lave. Ved god prosjektplanlegging vil også konsekvensene for fremdriften være liten.