Klimasats-prosjekt

Fjellungdommen i klimaskiftet

Prosjektnavn: Fjellungdommen i klimaskiftet
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Tynset kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Holdning og undervisning