Klimasats-prosjekt

Flotmyr – grønn bydel, grønn by

Prosjektnavn: Flotmyr – grønn bydel, grønn by
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging