Klimasats-prosjekt

Forberede bruk av 18 meter ledd-elbussser

Prosjektnavn: Forberede bruk av 18 meter ledd-elbussser
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: TROMS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 7 460 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Utslippsfri kollektivtransport