Klimasats-prosjekt

Førebuing av elektrifisering bybåtsamband Bergen

Prosjektnavn: Førebuing av elektrifisering bybåtsamband Bergen
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger