Klimasats-prosjekt

Fornybare energikilder for landbruksbygg

Prosjektnavn: Fornybare energikilder for landbruksbygg
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Stange kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Landbruk og skog

Landbrukskontorene for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommuner gjennomfører et prosjekt for å fremme bruk av fornybare energikilder i landbruksbygg. Hensikten med prosjektet er å gi gårdbrukerne innblikk i muligheter for bruk av fornybar energi i landbruksbygg.

Som del av prosjektet vil det avholdes flere informasjonsmøter som går i detalj på følgende former for fornybar energi: solenergi, bioenergi, jord-/bergvarme og biogass. Gårdbrukerne har dermed mulighet til å lære mer om den fornybare energikilden som er mest relevant for sin produksjon og sitt gårdsbruk. Det vil også bli gitt informasjon om finansieringskilder.

Gjennom dette prosjektet har kommunene tatt en veileder- og pådriverrolle med hensyn til bruk av fornybare energikilder i lokale landbruksbygg. Prosjektet har varighet fra september 2019 til september 2020.