Klimasats-prosjekt

Forprosjekt biogassanlegg HR

Prosjektnavn: Forprosjekt biogassanlegg HR
Fylke: Viken (N)
Søker: Gol kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt