Klimasats-prosjekt

Forprosjekt grønne innkjøp i Rana kommune

Prosjektnavn: Forprosjekt grønne innkjøp i Rana kommune
Fylke: Nordland (N)
Søker: Rana kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser