Klimasats-prosjekt

Forprosjekt klimavennlig fartøy

Prosjektnavn: Forprosjekt klimavennlig fartøy
Fylke: Nordland (N)
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger