Klimasats-prosjekt

Forprosjekt Smart mobilitet

Prosjektnavn: Forprosjekt Smart mobilitet
Fylke: Nordland (N)
Søker: Rana kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Reisevaner