Klimasats-prosjekt

Forprosjekt til allaktivitetshus og barnehage

Prosjektnavn: Forprosjekt til allaktivitetshus og barnehage
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: HORTEN KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt