Klimasats-prosjekt

Forprosjekt utslippsfritt hurtigbåtanbud

Prosjektnavn: Forprosjekt utslippsfritt hurtigbåtanbud
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 182 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger