Klimasats-prosjekt

Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Tromsø

Prosjektnavn: Fossilfrie bygge- og anleggsplasser i Tromsø
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Tromsø kommune
Tilskudd: 225 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt