Klimasats-prosjekt

Fossilfritt landbruk 2030 – klima og bærekraft

Prosjektnavn: Fossilfritt landbruk 2030 – klima og bærekraft
Fylke: Viken (N)
Søker: Hvam videregående skole, Akershus fylkeskommune
Tilskudd: 3 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Holdning og undervisning, Landbruk og skog