Klimasats-prosjekt

Fra ambisiøse mål til realisering i prosjekt

Prosjektnavn: Fra ambisiøse mål til realisering i prosjekt
Fylke: Viken (N)
Søker: Lørenskog kommune
Tilskudd: 375 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt