Klimasats-prosjekt

Fra kunnskap til handling i offentlig innkjøp

Prosjektnavn: Fra kunnskap til handling i offentlig innkjøp
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Rogaland fylkeskommune
Tilskudd: 145 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser