Klimasats-prosjekt

Framtidas ungdomsskole – utslippsreduksjon på bygg

Prosjektnavn: Framtidas ungdomsskole – utslippsreduksjon på bygg
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Bamble kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg