Klimasats-prosjekt

Framtidas ungdomsskole – utslippsreduksjon på bygg

Prosjektnavn: Framtidas ungdomsskole – utslippsreduksjon på bygg
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Bamble kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Bamble kommune har bygd en ny skole med flere haller i klimavennlige materialer, blant annet lavkarbonbetong klasse A og massivtre. Det har også blitt brukt elektriske tårnkraner og bergvarme til oppvarming av byggene på byggeplassen.

Sammenliknet med referansebygg har prosjektet redusert klimagassutslippene fra materialer med over 50%.

Relevante lenker