Klimasats-prosjekt

Gevinstanalyse for grønne offentlig innkjøp

Prosjektnavn: Gevinstanalyse for grønne offentlig innkjøp
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser