Klimasats-prosjekt

Grindvold Hageby

Prosjektnavn: Grindvold Hageby
Fylke: Viken (N)
Søker: Moss Kommunale Eiendomsselskap Kf
Tilskudd: 281 250
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt