Klimasats-prosjekt

Grindvold hageby

Prosjektnavn: Grindvold hageby
Fylke: Viken (N)
Søker: Moss Kommunale Eiendomsselskap Kf
Tilskudd: 281 250
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt