Klimasats-prosjekt

Grøne Lærdal – frå ord til handling

Prosjektnavn: Grøne Lærdal – frå ord til handling
Fylke: Vestland (N)
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Klimabudsjett og ledelse