Klimasats-prosjekt

Grøne Lærdal - frå ord til handling

Prosjektnavn: Grøne Lærdal - frå ord til handling
Fylke: Vestland
Søker: Lærdal kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Klimabudsjett og –ledelse