Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet i Borg Havn IKS – elsykkelprosjekt

Prosjektnavn: Grønn mobilitet i Borg Havn IKS – elsykkelprosjekt
Fylke: Viken (N)
Søker: Fredrikstad kommune
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel