Klimasats-prosjekt

Grønn mobilitet til fritidsaktivitet i Flesberg

Prosjektnavn: Grønn mobilitet til fritidsaktivitet i Flesberg
Fylke: Viken (N)
Søker: Flesberg kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Reisevaner