Klimasats-prosjekt

Grønt skifte klimavennlig transporttiltak

Prosjektnavn: Grønt skifte klimavennlig transporttiltak
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 1 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy