Klimasats-prosjekt

Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass

Prosjektnavn: Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass
Fylke: Nordland (N)
Søker: Rana kommune
Tilskudd: 652 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass