Klimasats-prosjekt

Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass

Prosjektnavn: Gruben barneskole – støtte merkostnad byggeplass
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 652 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass

Rana kommune skal bygge en ny barneskole og ønsker å redusere klimagassutslipp på byggeplassen, blant annet ved å bruke biodiesel og fjernvarme til byggvarme og -tørk.

Relevante lenker