Klimasats-prosjekt

Helsehus i Stjørdal – gode klimaløsninger

Prosjektnavn: Helsehus i Stjørdal – gode klimaløsninger
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Stjørdal kommune, Etat teknisk drift - Enhet eiendom
Tilskudd: 1 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg

Relevante lenker