Klimasats-prosjekt

Hov omsorgsboliger – klimavennlig bygging

Prosjektnavn: Hov omsorgsboliger – klimavennlig bygging
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE, AVDELING UTBYGGING
Tilskudd: 712 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg