Klimasats-prosjekt

Hov omsorgsboliger- Kimavennlig bygging

Prosjektnavn: Hov omsorgsboliger- Kimavennlig bygging
Fylke: Viken
Søker: Ringerike kommune, avdeling Utbygging
Tilskudd: 712 500
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg