Klimasats-prosjekt

Hvordan ivareta klimahensyn ved regulering av nye utbyggingsområder?

Prosjektnavn: Hvordan ivareta klimahensyn ved regulering av nye utbyggingsområder?
Fylke: Viken (N)
Søker: Enebakk kommune, Avdeling for teknikk og samfunn
Tilskudd: 325 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging