Klimasats-prosjekt

Hybridløsning for Fullriggeren Sørlandet

Prosjektnavn: Hybridløsning for Fullriggeren Sørlandet
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 6 224 600
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Sjøtransport