Klimasats-prosjekt

"Hydrogendrevet hurtigbåt"

Prosjektnavn: "Hydrogendrevet hurtigbåt"
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Finnmark fylkeskommune
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hurtigbåt og ferger, Hydrogen