Klimasats-prosjekt

Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark

Prosjektnavn: Hydrogenstrategi for Troms og Finnmark
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Finnmark fylkeskommune
Tilskudd: 1 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hydrogen