Klimasats-prosjekt

Infrastruktur for elbillading på Fjell, Drammen

Prosjektnavn: Infrastruktur for elbillading på Fjell, Drammen
Fylke: Viken (N)
Søker: DRAMMEN KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade annet