Klimasats-prosjekt

Infrastruktur hydrogen

Prosjektnavn: Infrastruktur hydrogen
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Finnmark fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hydrogen