Klimasats-prosjekt

Infrastruktur Hydrogen

Prosjektnavn: Infrastruktur Hydrogen
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Finnmark fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Hydrogen