Klimasats-prosjekt

Innføring av biogassbiler i Larvik kommune

Prosjektnavn: Innføring av biogassbiler i Larvik kommune
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Larvik kommune
Tilskudd: 969 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Biogass, Maskiner og kjøretøy