Klimasats-prosjekt

Innkjøp av kommunale el-varebiler

Prosjektnavn: Innkjøp av kommunale el-varebiler
Fylke: Rogaland
Søker: Tysvær kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy