Klimasats-prosjekt

Innkjøp av nullutslippsanleggsmaskiner

Prosjektnavn: Innkjøp av nullutslippsanleggsmaskiner
Fylke: Oslo (N)
Søker: Oslo kommune Utviklings- Og Kompetanseetaten
Tilskudd: 8 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy

Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten har fått støtte til et todelt prosjekt, bestående av et forprosjekt med kartlegging og konkret utskiftnignsplan for anleggsmaskiner, og et gjennomføringsprosjekt med investering i maskiner.