Klimasats-prosjekt

Innkjøp El-varebil

Prosjektnavn: Innkjøp El-varebil
Fylke: Vestland (N)
Søker: Voss kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy