Klimasats-prosjekt

Innkjøpsressurs og anskaffelsesveiledere

Prosjektnavn: Innkjøpsressurs og anskaffelsesveiledere
Fylke: Oslo (N)
Søker: KLIMAETATEN
Tilskudd: 2 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Anskaffelser