Klimasats-prosjekt

Kartlegging av klimagammeldagse reguleringsplaner

Prosjektnavn: Kartlegging av klimagammeldagse reguleringsplaner
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt