Klimasats-prosjekt

Kartlegging for ombruk av byggematerialer

Prosjektnavn: Kartlegging for ombruk av byggematerialer
Fylke: Oslo (N)
Søker: Undervisningsbygg Oslo Kf
Tilskudd: 188 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt