Klimasats-prosjekt

Kjøp av 4 elvarebiler

Prosjektnavn: Kjøp av 4 elvarebiler
Fylke: Innlandet
Søker: Ringsaker kommune
Tilskudd: 191 772
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy