Klimasats-prosjekt

Klima- og bærekraftspotensialet til bioSIP

Prosjektnavn: Klima- og bærekraftspotensialet til bioSIP
Fylke: Innlandet (N)
Søker: GJØVIK KOMMUNE
Tilskudd: 125 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Energi, Forprosjekt