Klimasats-prosjekt

Klima og energinettverk Nord Gudbrandsdal

Prosjektnavn: Klima og energinettverk Nord Gudbrandsdal
Fylke: Innlandet
Søker: Vågå kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk