Klimasats-prosjekt

Klima Østfold

Prosjektnavn: Klima Østfold
Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk