Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Gol

Prosjektnavn: Klimaambisiøst avløpsrenseanlegg i Gol
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 161 500
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt