Klimasats-prosjekt

Klimaambisiøs ny brannstasjon i Gol tettstad

Prosjektnavn: Klimaambisiøs ny brannstasjon i Gol tettstad
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt