Klimasats-prosjekt

KlimaDIVE Vestfossen

Prosjektnavn: KlimaDIVE Vestfossen
Fylke: Viken (N)
Søker: Øvre Eiker kommune
Tilskudd: 450 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging