Klimasats-prosjekt

Klimaeffektive kommunale tilskuddsordninger

Prosjektnavn: Klimaeffektive kommunale tilskuddsordninger
Fylke: Viken (N)
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 80 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Klimabudsjett og ledelse